Equip

CAROL

  • Tècnic en Farmàcia.
  • Experta en el tracte amb els infants i persones d’edat avançada.
  • Responsable de comandes i encàrrecs.